Ladataan...
Image

Laatupalkitut palvelut käytössänne! 🥇

Lue lisää

Eduappi

Virtaviivaista ja tehosta toimintaasi oikeilla työkaluilla.

Analytiikka ja raportointi

Hoida raportoinnin eri osa-alueet samalla työkalulla: mittarit, raportit sekä analytiikka.

Lue lisää

Tekoäly

Sovelluksen avulla seuraat helposti opintojen etenemistä ja voit ennaltaehkäistä keskeyttämistä.

Lue lisää

Vuosityöaika

Suunnittele ja seuraa opettajien ja opinto-ohjaajien vuosityöajan toteutumista.

Lue lisää

Palautteen kerääminen

Automatisoiduilla ja helposti vastattavilla kyselyillä saat kerättyä palautetta toiminnastasi tehokkaasti.

Lue lisää

Henkilökohtaiset näkymät

Näkymät voidaan räätälöidä eri käyttäjille sopiviksi. Näe yhdellä sivulla kaikki oleellinen tieto!

Lue lisää

Strateginen suunnittelu

Suunnittele ja seuraa organisaatiosi strategian toteutumista sekä jalkauta strategia henkilöstölle.

Lue lisää

Opiskelijan työkirja

Seuraa opiskelijan tutkinnon osien etenemistä työpaikoilla.

Lue lisää

Wilma-Outlook siirto

Automatisoi opettajien Wilman työjärjestyksen siirto Outlook kalentereihin.

Lue lisää

Image

Analytiikka ja raportointi

BI- ja raportointiratkaisujen avulla voidaan tuottaa oikeassa muodossa oleva tieto sitä tarvitseville oikeaan aikaan ja paikkaan.

 • Mittarit sekä eri tyyppiset raportit
 • Tiedon luotettavuuden varmistaminen
 • Integraatioita useisiin eri lähdejärjestelmiin
 • Koneoppimisen työkalut tietomassojen analysointiin ja ennustamiseen
Image
Antti Korolainen
Pedagoginen pääkäyttäjä
Ylä-Savon ammattiopisto
“Tietovaraston käyttöönotto on mahdollistanut kustannustehokkaan tiedon keräämisen ja analysoinnin. Tiedot päivittyvät automaattisesti tietovarastoon eri lähdejärjestelmistä, joten hidas ja virhealtis manuaalinen tiedonkerääminen on nyt historiaa.”

Tekoäly

Tekoälyn mallinnuksella voidaan automatisoidusti tunnistaa kuinka hyvin opiskelijan opinnot etenevät. Malli perustuu opiskelijan tausta- ja tapahtumatietoihin, ja sillä on saavutettu jopa 94 % tarkkuus.

 • Tukitoimenpiteiden kohdentaminen tarkentuu niitä tarvitseville
 • Keskeyttäneiden/eronneiden opiskelijoiden määrä pienenee
 • Toiminnallinen ja taloudellinen tuloksellisuus paranee
 • Positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus
Image
Jonna Kokkonen
Kehitysjohtaja
Samiedu
“Saamme paljon uutta dataa ja kehitämme toimenpiteitä sen hyödyntämiseksi. Uuden ennustemallin pohjalta pystymme reagoimaan aiempaa nopeammin ja täsmällisemmin opiskelijoiden oppimisen etenemisen haasteisiin.”
Image

Vuosityöaika

 • Hallinnoi ja kehitä resurssien käyttöä
 • Vuosityöajan suunnitelmat opettajille ja opinto-ohjaajille
 • Kattavat raportointiominaisuudet
 • Työehtosopimusten tulkinta sekä lisien hakeminen
 • Tiedonsiirto muihin järjestelmiin
Image
Ritva Fossi
Kouluttaja
Koulutuskuntayhtymä OSAO
“Taika on helposti ja nopeasti käytettävä järjestelmä. Pystyn reaaliaikaisesti seuraamaan eri työaikalajien suunniteltua ja toteutunutta resurssia.”
Image

Palautteen kerääminen

 • Automatisoitu palautteen kerääminen
 • Kyselykutsujen jakelu esimerkiksi Wilma-viestinä
 • Työhyvinvointikyselyt, ketterät välittömän palautteen kyselyt
 • Raportointiyhteydet eri järjestelmiin
Image
Raisa Karjalainen
Laatukoordinaattori
Etelä-Savon Koulutus Oy
“Automatisoitujen palautejärjestelmien toimivuus on ollut ensiluokkaista, on tärkeää että olemme voineet luottaa siihen että palautteet lähtevät ja raportoituvat kuten tarkoitus on.”
Image

Henkilökohtaiset näkymät

 • Yhdellä silmäyksellä näet sinua kiinnostavimmat tiedot. Unohda perusjärjestelmissä pomppiminen!
 • Käyttäjän roolin perusteella räätälöidyt näkymät, esimerkiksi HOKS-ohjaajalle, koulutuspäällikölle jne.
 • Käyttäjäkohtaiset tiedot & toiminnot
Image
Ulla Posti
Apulaisrehtori
Careeria Oy
"Vastuuopettajan työpöytä on otettu erittäin positiivisin mielin vastaan. Opettajat näkevät nyt yhdessä näkymässä opiskelijoidensa opintoihin ja suorituksiin liittyvät keskeiset tunnusluvut sekä saavat muistutuksia mm. HOKS:n laatimiseen liittyviin määräaikoihin. Lisäksi työpöytä helpottaa koulutuspäälliköiden vastuulla olevaa esimiestyötä ja toiminnan laadun varmistamista."
Image

Strateginen suunnittelu

 • Strategia näkyväksi koko organisaation henkilöstölle
 • Auttaa organisaatiota pääsemään nykytilasta tulevaisuuden visioon
 • Seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta mittareiden ja arviointien avulla
 • Voidaan soveltaa myös esimerkiksi riskienhallintaan ym.
Image
Raimo Alarova
Kuntayhtymäjohtaja/rehtori
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
“Työkalu auttaa keskittymään strategisesti oikeisiin asioihin, kun strategiset tavoitteet voidaan viedä konkreettiselle toimenpidetasolle ja niihin voidaan kiinnittää mittarit.”
WOS

Wilma-Outlook Siirto

 • Automatisoi Wilma-tapahtumien siirto Outlook-kalenteriin
 • Yhteisten aikojen löytäminen on helpompaa, kun tapahtumat ovat yhdessä kalenterissa
 • Wilma-tapahtumat voidaan näyttää kalentereissa eri värityksellä muista tapahtumista
 • Ohjelmisto voidaan tarjota täysin palveluna
 • Lue lisää ohjelmistosta täältä
Image
Juha Skyttälä
Tietohallintopäällikkö
Novida
"Ohjelmiston avulla yhteisten varausten tekeminen on helpompaa, kun opettajien kalenteritietoja ei tarvitse erikseen tarkastaa Wilmasta."
Image

Työkirja

Työkirjan avulla opiskelija voi kirjata erilaisia päiväkirjamerkintöjä tutkinnon osiin, joita hänellä on. Kirjauksen yhteydessä opiskelija voi merkitä, minkä tutkinnon osan työtehtäviin päiväkirjamerkinnät liittyvät. Merkintä voi olla tekstiä tai liitetiedostoja, kuten kuvia, videota tai asiakirjoja.

 • Opiskelijan opintojen seuraaminen työpaikalla
 • Sopimuskohtainen suunnittelu suoritettavista tehtävistä
 • Koko opiskelun aikainen kirja tehdyistä merkinnöistä ja kommenteista
 • Mobiilikäyttöön rakennettu
Image
Jussi Peltonen
Järjestelmäsuunnittelija
Salon Seudun ammattiopisto
“Vuoden aikana järjestelmään on kirjattu yli 50 000 merkintää sekä ladattu yli 7 000 tiedostoa”

Ota yhteyttä